header 001

Vývoj RTK, tkalcovny Rokytnice nad Jizerou

Historie firmy

RTK, spol. s r. o. v Rokytnici nad Jizerou, je společnost, která navazuje na dlouholetou tradici textilní výroby v Rokytnici nad Jizerou. Základy firmy je tak možno datovat už na rok 1867. Vyráběly se zde vždy převážně bavlněné tkaniny a to hladké i žakárské, režné i barevné, určitou dobu měla firma i vlastní bělidlo, takže sama upravovala tkaniny do konečné prodejní podoby.

Po 2 světové válce byla firma jedním ze závodů národního podniku Seba n.p. Podstatné změny nastaly po roce 1992, kdy byla firma zprivatizována. Byla tak zahájena nová etapa rozvoje firmy a to pod současným názvem RTK, spol. s r.o. Následně vstoupil minoritním podílem do firmy i zahraniční kapitál, který umožnil jak modernizaci strojního parku, tak i zabezpečení nových zakázek a naplnění strojních kapacit tkalcovny.

V této době došlo také k rozsáhlé modernizaci celého objektu firmy. Týkalo se to zejména stavebních rekonstrukcí výrobních objektů, výměny elektrických rozvodů, byla postavena nová plynová kotelna vč. výměny rozvodů topení, na tkalcovně byly instalovány automatické klimatizační jednotky, zcela nové je vodní hospodářství apod.

Historie RTK

Současnost firmy

V roce 2004 se staly 100%-ními společníky 2 zahraniční firmy a to švýcarská firma Jenny Fabrics AG a rakouská firma Linz Textil Holding AG. Současně s tím došlo i k řadě personálních a organizačních změn. Zařazením do skupiny silných zahraničních textilních podniků byly vytvořeny kvalitativně nové výchozí podmínky pro další rozvoj firmy a to ve všech oblastech činnosti firmy RTK spol. s r.o.

Současnost RTK

Podstatnou změnou bylo zejména navýšení výroby pro firmu Jenny Fabrics AG. Znamenalo to nutnost navýšení kapacity, zkvalitnění a modernizace technologie při dosažení maximální kvality produkce. V roce 2007 byl proto také zaveden režim nepřetržitého provozu 7 dnů v týdnu. Tento režim výroby se stal nezbytným prvkem pro další rozvoj firmy a trvá dodnes. Došlo k výraznému zvýšení produktivity práce, snížení nákladů na jednici výroby a tím ke zlepšení hospodaření a zajištění konkurenceschopnosti na světových trzích.

soucasnost 02

K tomu přispělo i získání ekologických certifikátů ÖKO-TEX Standard 100 a certifikátu STeP by OEKO-TEX, které garantují nejen ekologickou nezávadnost výrobků a výrobních procesů, ale i dodržování zákonných předpisů ve všech oblastech činnosti firmy včetně péče o pracovníky.